ingeraadschelders.nl

Een nieuwe website voor al het schrijfwerk, de tekeningen en foto’s van ingeraadschelders.nl. Het is een nieuw ontwerp nadat ze uit haar oude site was gegroeid, waarbij vooral gekeken is of de navigatie eenvoudiger kon en de navigatielijnen, dus van de ene plek naar de andere, korter konden.