afics.nl

AFICS-NL is in 2006 opgericht ten behoeve van gepensioneerden van de VN en de Bretton Woods-instellingen (Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds) die in Nederland wonen of willen gaan wonen. De organisatie bedient ook gepensioneerden die een persoonlijke band met Nederland onderhouden terwijl ze in het buitenland wonen.

Wat ik voor deze organisatie heb gedaan:

Ik heb hun bestaande website opnieuw ontworpen en gestructureerd, het logo bijgewerkt en een deel van de de site met een wachtwoord beveiligd zodat het alleen toegankelijk is voor hun leden. Ik heb WordPress toegevoegd aan de website en een handleiding gecreerd waarmee AFICS-medewerkers de inhoud van de site zelf kunnen bijwerken, wat ze voorheen niet konden. Ik heb hen ook geholpen met het opstellen van privacyverklaringen en algemene voorwaarden om te voldoen aan de Europese privacywetgeving die in 2016 van kracht werd.

Klant:

AFICS-NL — afics.nl