perceptio.nl

perceptio.nl Sam Tomlow Kamerbeek biedt drie verschillende diensten aan op haar site samen met informatie over haar achtergrond en ervaring. Ze werkt op het gebied van financiële dienstverlening, coaching en onderwijs. Ze wilde een eenvoudige ontwerp dat toch recht deed aan de diversiteit van haar aanbod.